torstai 20. syyskuuta 2012

eTaito -hanke käynnistyy

eTaito - Taitoa TVT-opetukseen -hanke saatiin eilen käyntiin. Hankkeen koordinaattoreiksi valittiin Masa Luhtala ja Mikko Kallio Herralan koululta. Hankkeen etenemisestä raportoidaan pääasiassa tämän blogin kautta. Odotan innolla hankkeen parissa työskentelyä ja toivottavasti tästä blogista on hyötyä myös omien ajatusten ja ideoiden jäsentelyssä.

Hankkeen tavoitteena on löytää oppilaskeskeisiä ja helposti lähestyttäviä työtapoja ja välineitä tvt:n opetuskäyttöön. Hankkeessa pyritään rakentamaan kouluille sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka tukevat erityisesti oppilaiden yhteistyötä sekä osallistumista opetukseen. Hankkeessa oppilaille tarjotaan välineitä, jotka mahdollistavat nopean tiedonhaun, mahdollisuuden yhteistoiminnalliseen sisällöntuotantoon sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet tvt-välineiden käyttämiseen opinnoissaan. Hankkeessa pyritään huomioimaan nettisukupolven toimintamallit opetuksessa. Opettajille tarjotaan helposti lähestyttäviä tvt-välineitä, jotka tukevat opetuksen pedagogisia tarpeita.

Käytännössä ajatuksena on lähteä toteuttamaan hanketta tablet-koneisiin perustuvan järjestelmän kautta. Opettajan työkaluna toimisi tabletti yhdistettynä dataprojektoriin mediatoistimen kautta. Opettaja voisi tällöin käyttää opetuksessaan tablettia langattomasti, samaan tapaan kuin interaktiivista taulua. Etuna interaktiivisiin tauluihin on se, että opettaja näkee oppilaansa puhuessaan ja voi liikkua luokan keskellä, oppilaat näkevät silti kaiken taululta. Tarvittaessa tabletin voi antaa oppilaan pöydälle, jolloin oppilas voi tehdä halutun tehtävän malliksi niin, että muut seuraavat taululta.

Oppilaiden työkaluna olisi lisäksi ”mobiililuokka” eli salkullinen tablet-koneita. Salkku on liikkuvuuden ansiosta helppo ottaa mukaan mihin tahansa. Tablet-koneet ovat pienillekin lapsille helppokäyttöisiä ja helposti lähestyttäviä, koska ohjaus tapahtuu kosketuksen avulla. Samalla käytössä on koko ajan kamera ja videokamera esimerkiksi luonnon tutkimiseen. Sähköisten oppikirjojen ja materiaalien käyttö on myös mahdollista.

Taitojen kehittyessä voidaan ajatella käytettävän myös opetus/oppimistapahtumaa, jossa oppilaat tuottavat materiaalia yksittäin ja ryhminä esimerkiksi verkkoon tai luokan yhteiseen arkistoon, josta ne ovat myöhemmin tarkasteltavissa ja työstettävissä.

Hankkeen alussa koordinaattorit kartoittavat Ilmajoen alakoulujen nykyisen tvt-tason. Lisäksi kouluilla käydään esittelemässä opettajan tablet-pakettia ja sen käyttömahdollisuuksia.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti